Yleistä 2017-05-24T19:27:47+00:00

Yleistä

Työ sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla on ihmisläheistä ja vastuullista asiakaspalvelussa tapahtuvaa työtä. Terveydenhuollon, hierojan ja myös liikunnan ohjaamisen tehtävänä on edistää terveyttä, ehkäistä sairauksia sekä laatia asiakkaalle kattava terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävä liikuntasuunnitelma sekä ohjata asiakasta sen toteuttamisessa. Urheiluhieroja lisäksi hoitaa sairauksia sekä toimii osana urheilijan lihashuoltoa edesauttamassa urheilijaa tavoitteidensa saavuttamisessa.

Tampereen Urheiluhierojakoulun (TU) urheiluhierojakoulutus on ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta. TU on julkisen viranomaisen valvonnan alainen oppilaitos, joka toimii Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen järjestämisluvalla.

Tampereen Urheiluhierojakoululla on pitkä historia urheiluhierojien koulutuksessa. Vuodesta 1987 alkaen olemme kehittäneet toimintaamme pysyäksemme Suomen kirkkaimmassa kärjessä urheiluhierojien koulutuksessa. Oppilaamme ovat valmistuneet näyttötutkinnosta aina korkeimmalla valmistumisprosentilla, joka tänäkin vuonna lähentelee 100 %.

Teemme yhteistyötä monien urheiluseurojen sekä SM- ja MM-tason urheilijoiden kanssa. Oppilaat suorittavat osan käytännön työharjoitteluistaan urheilijoita hoitamalla ja saavat näin ajantasaista oppia ja kokemusta tämän hetken Suomen eturivin urheilijoiden lihashuollosta, urheilemisesta ja terveydestä. Olemme mukana ja apuna urheilijoiden harjoitus- ja kilpakaudella. Lisäksi työharjoittelua tehdään koulumme oppilasklinikalla, jossa käy paljon eri ikäisiä ja kuntoisia asiakkaita.

Urheiluhierojakoulutus kestää yli vuoden. Koulutuksen lopussa jokaisen opiskelijan tavoitteena on suorittaa näyttötutkintona koulutetun hierojan ammattitutkinto, joka on useamman päivän mittainen tilaisuus. Tutkintotilaisuudessa on tavoitteena saada osoitetuksi hierojan ammatin tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen, jonka arviointia suorittaa koulun ulkopuolinen arvioitsijaryhmä. Hyväksytyn tutkinnon suorittamisen jälkeen on oikeus käyttää laissa suojattua ammattinimikettä – koulutettu hieroja. Koulutettu hieroja on oikeutettu potilasvahinkovakuutukseen ja lisäksi hän saa arvonlisäverovapauden.

Hierojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö kuuluu terveydenhuollon ammattihenkilöstöön, jonka lupahallintoa ohjaa, valvoo ja hoitaa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Urheiluhierojaksi opiskeleminen vaatii sitoutumista koko koulutuksen ajaksi. Opiskelu on täysipäiväistä ja käytännön työharjoittelua suoritetaan osittain myös iltaisin ja viikonloppuisin urheilijoiden ja urheilujoukkueiden mukana. Urheiluhierojalta vaaditaan paljon joustavuutta, koska aikataulut joukkueiden kanssa saattavat vaihdella paljon. Jo opiskeluaikana käytännön työharjoittelu on fyysistä.  Opiskelijalta edellytetään hyvää fyysistä sekä psyykkistä kuntoa.

Urheiluhierojakurssi on erityisen laaja ja vaativa. Oppimisympäristössä suurin osa teorialuennoista on netissä, josta pääsee lisäksi katsomaan yli 800 hierontaotevideota, aktiivisia- ja passiivisia venytyksiä sekä 3D -anatomian luentoja. Saat vuodessa ammatin ja lisäpotkua jatko-opintoihin.