Opetussuunnitelma 2017-05-24T19:47:57+00:00

Oppikurssit ja niiden sisällöt (65 op)

 1. Toiminta sosiaali-, terveys-, liikuntasalalla
 2. Ammattietiikka hierojan ja liikunnan ohjaajan työssä
 3. Luottamuksellinen asiakassuhde ja vuorovaikutus
 4. Erilaisten asiakkaiden kohtaaminen
 5. Asiakaspalvelussa toimiminen
 6. Työyhteisössä ja valmennustiimissä toimiminen
 7. Työhyvinvointi ja työturvallisuus
 8. Asiakkaan esitiedot ja tutkiminen, potilasasiakirjojen ja hoidon kirjaaminen
 9. Asiakkaan hoitamiseen ja liikuntaan liittyvien yksilöllisten tarpeiden kartoittaminen
 10. Hoito- ja lihashuoltosuunnitelman ja yksilöllisen liikuntaohjelman laatiminen, ohjaaminen ja niiden toteutumisen arviointi
 11. Hoito- ja liikuntatilan järjestäminen ja sen ylläpitäminen sekä työympäristön puhtauden ja viihtyisyyden ylläpitäminen
 12. Henkilökohtainen hygienia ja suojautuminen
 13. Asiakkaan hieronta, urheilija-asiakkaan hieronta
 14. Anatomia ja fysiologia
 15. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
 16. Tautioppi
 17. Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien sekä urheiluvammojen ehkäiseminen
 18. Yksilöllisen liikuntaohjelman ohjaaminen
 19. Terveellisten elämäntapojen ohjaaminen ja toimintakyvyn edistäminen
 20. Terveellisiin ravintotottumuksiin ohjaaminen, ravitsemus ja liikunta
 21. Rasituksen ja levon yhteensovittaminen
 22. Liikuntamotivaation lisääminen
 23. Lihashuollon tukitoimet; venytykset, teippaukset, termiset- sekä vaihtoehtoiset hoidot
 24. Lihashuollon ohjaaminen
 25. Valmennusoppi
 26. Liikuntafysiologia; urheilufysiologia
 27. Ensiapu
 28. Asiantuntijaverkostossa toimiminen
 29. Tiedonhankinta ja -käsittely
 30. Liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma sos, terv, liikunta-alalla
 31. Terveydenhuollon ammatinharjoittajaa koskevien säädösten mukainen toiminta
 32. Yritystoiminnan aloittaminen ja toimiminen
 33. Terveydenhuollon yrittäjänä aloittaminen sekä toimiminen
 34. Oman osaamisen ja valmiuden arviointi sekä kehittäminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sekä yrittäjänä

​​​​​​​Osaamistavoitteet voi muuttua OPH:n tutkinnon uudistuksen myötä.